Formulari Alta Soci

El teu nom (obligatori)

El teu cognom (obligatori)

DNI, NIE o passaport

El teu email (obligatori)

Teléfon 1 (obligatori)

Teléfon 2

Adreça

Codi postal

Població

Compte corrent (20 dígits)

Tria el grup de consum

Quota de soci/a
Quota Mínima:30 euros/semestre60 euros/anyQuota voluntària superior:50 euros/semestre100 euros/any

Totes les persones, adreces electròniques i telèfons del compte-cistella

(Molt important: per afegir els seus noms a les referències del compte-cistella, per poder recollir la comanda, per poder accedir als preus especials i descomptes de soci/a, per rebre les comunicacions i informacions necessàries pels socis i sòcies...).

1ª Persona

Nom i cognom

Email

Teléfon

2ª Persona

Nom i cognom

Email

Teléfon

3ª Persona

Nom i cognom

Email

Teléfon