SENEGAL

La XCS porta 9 anys treballant al Senegal, a varies regions. A Kolda la XCS treballa en projectes de sobirania alimentària i lluita contra les violències de gènere. A Ziguinchor, la XCS desenvolupa projectes de foment de l’emprenedoria femenina, la bona governança i els drets de les dones. A Dakar, la XCS treballa tant a la zona urbana com periurbana en projectes de millora de la governança democràtica, la participació de les dones a la vida politica i la garantia dels seus drets econòmics, socials i sexuals.