SENEGAL

Projectes al Senegal

La XCS ha desenvolupat al Senegal un projecte de cooperació al desenvolupament gràcies al finançament de l’ACCD titulat “Promoció de l’exercici dels drets econòmics i socials de les dones: el dret a l’accés a la terra de les dones de la regió de Kolda (Senegal)”. El projecte contribuirà a llarg termini a la promoció, exercici i garantia dels drets humans de les dones de la regió de Kolda.

Cal dir que es partia d’un context d’intervenció en el qual les dones, a més de veure restringit el seu accés a la terra com a propietàries i generadores d’ingressos, veien limitada la seva capacitat d’incidència per la falta de coneixements i, per altra banda, per la baixa participació en la presa de decisions a l’espai públic. Per tant, el projecte ha dotat a les dones d’eines per expressar els seus drets en relació a la terra, defensar-los i exigir-los.

Aquest procés d’assoliment ha sigut possible gràcies a l’interès i la implicació efectiva i continuada tant de titulars de drets com de titulars de responsabilitats i obligacions, així com al foment de mecanismes de seguiment participatiu per part de l’equip tècnic del projecte que ha permès que la transmissió d’informació sigui constant entre els diferents actors i actrius.

Dins el marc del projecte, s’han realitzat i difós 4 càpsules informatives sobre el dret de les dones per accedir a la terra. Aquestes varen estar filmades, editades i difoses tant al Senegal a través de les PL/R de dones i les contraparts del projecte (PELLITAL i ARD-K), com a nivell de Catalunya i l’Estat espanyol a través de la difusió que XCS ha fet a la seva web i altres plataformes relacionades:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6193TPh1nXFDMfiW1tKe-oqGMc_Vht3C

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Des del 2012, s’ha consolidat la feina iniciada a la regió natural de la Casamance, al sud del país. La XCS compta al Senegal amb una representant treballant conjuntament amb les organitzacions locals en l’execució de quatre projectes durant aquest 2012 (finançats per l’ACCD, l’AECID i l’Ajuntament de Barcelona) i en la identificació de nous projectes, tant a la regió de Kolda com a la regió de Ziguinchor. Les línies de treball engegades, i sobre les quals hi ha la voluntat de continuar incidint, són: (i) l‘apoderament polític, econòmic i sociocultural de les dones que incideix directament en una millora de les condicions de vida familiars, (ii) la millora de la sobirania alimentària com a eina per garantir la seguretat alimentària de la població, i (iii) el reforç institucional dels governs locals.

senegal
senegal2

Projectes 2012

Els projectes en execució durant el 2012 han estat:

1- Contribució a l’apoderament de les dones de la Plataforma Regional de Dones de Kolda : Millora de la qualitat de vida de les dones de Kolda, SenegalEl projecte es desenvolupa durant 12 mesos a les col•lectivitats locals de Kolda, Vélingara, Pata, Kéréwane, Ndorna, Bignarabé, Koulinto, Bourouco i Médina El-Hadj, a la regió de Kolda, i pretén promoure l’equitat entre els homes i les dones a través de l’enfortiment i l’apoderament d’ almenys 4.489 dones membres de la Plataforma Regional de Dones de Kolda (PRDK). senegal3 Per aconseguir-ho se seguiran quatre (4) eixos estratègics de treball que són els següents: (1) millora i augment de l’autonomia econòmica de les dones, (2) reforç de les capacitats tècniques de les membres de la Plataforma Regional de Dones de Kolda, (3) augment de les capacitats organitzatives i institucionals de l’estructura, (4) i promoció d’una política de gènere específica i adaptada a la regió. El projecte pretén, doncs, promoure el teixit i el moviment associatiu femení/i feminista de la regió de Kolda a través del recolzament de les dones de la PRDK a l’autonomització econòmica i el seu accés equitatiu i participació plena en l’economia que permeti la reducció de la feminització de la pobresa, així com la millora de les seves capacitats, l’al•legació dels seus drets i el reforç institucional de les seves organitzacions, per tal que les seves demandes puguin tenir incidència política a través de la seva participació en el pressupost participatiu. Aquesta actuació quedarà alhora emmarcada dins l’elaboració, aplicació i apropiació d’una política de gènere específica per a la regió de Kolda que servirà de marc de referència per aplicar d’una manera coherent la perspectiva de gènere a totes aquelles actuacions de desenvolupament que tinguin lloc a la regió. La contrapart encarregada d’executar el projecte és l’Agència Regional de Desenvolupament de Kolda (ARD/K), una institució de l’Estat senegalès que compta amb una llarga i qualificada experiència en el desenvolupament local de la regió, la participació de la població i de les col•lectivitats locals. El projecte ha estat finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a la convocatòria de projectes de 2011.
2- Millora de la seguretat alimentària de les famílies camperoles de la regió de KoldaEl projecte, de 12 mesos de durada, se centra en la millora de la seguretat alimentària de les famílies camperoles de Kolda i contribueix a millorar el seu dret a l’alimentació mitjançant l’augment de les produccions i els ingressos de tres perímetres hortícoles del departament de Médina Yoro Foulah (regió de Kolda). Kolda és una de les regions més empobrides del país (66,5%) tot i les seves enormes potencialitats en el sector agrícola i ramader. La població meta en drets que veurà millorat el seu dret a la alimentació són 122 famílies camperoles que pertanyen a tres GIE (Grups d’Interès Econòmic) i que exploten parcel•les als tres perímetres hortícoles. Els tres GIE són membres  de PELLITAL. Els tres perímetres són: Perímetre de SOURIEL:  Ubicat a la comunitat rural de Kéréwane. El perímetre té una extensió de 12 hectàrees i està composat de 41 parcel•les familiars. Perímetre de WELLIA: Ubicat a la comunitat rural de Niaming. El perímetre té una extensió de 15 hectàrees i està composat de 46 parcel•les familiars. Perímetre de PATA: Ubicat al municipi de Pata. Té una extensió de 12 hectàrees i està composat de 35 parcel•les familiars. Les famílies que exploten els tres perímetres hortícoles dediquen una part de les parcel•les al conreu de la banana i una part a d’altres productes hortícoles (pebrot, okra i djakhatou). Una part de la producció es venuda i una altra (20%) es dedica a l’autoconsum. Abans d’iniciar-se el projecte, la productivitat de les parcel•les era molt baixa degut a que els sistemes de reg estaven obsolets, hi havia pocs equipaments i material agrícola i les capacitats tècniques eren insuficients. Els ingressos obtinguts de la venda dels productes també eren insuficients degut a la baixa productivitat  i a la manca de capacitats per a la venda per part dels GIE. Per tal d’augmentar les produccions i els ingressos dels tres GIE, i millorar així l’alimentació familiar, el projecte: 1. Garanteix l’apropiació del projecte per part de tots els agents implicats en el mateix. 2. Millora els equipaments, insums i infraestructures de reg els tres perímetres hortícoles. 3. Millora l’estructuració i professionalització de PELLITAL i dels GIE que treballen els tres perímetres. El projecte s’inscriu  en les prioritats de desenvolupament de l’Agència Regional de Desenvolupament de Kolda (ARD/K) amb qui s’ha identificat l’acció i complementa accions desenvolupades per l’ACCD. La contrapart encarregada d’executar el projecte és PELLITAL, una organització local de productors/es basada en el departament de Médina Yéro Foulah i que compta amb una llarga i qualificada experiència en el desenvolupament agrícola del departament. El projecte ha estat finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a la convocatòria de projectes de 2011.
3- Millora de l’equitat i l’apoderament de les dones de la regió de Kolda (Senegal) mitjançant l’aplicació de les polítiques públiques de gènere. El projecte es desenvolupa durant 12 mesos a 9 col•lectivitats locals de la regió de Kolda i pretén contribuir a l’equitat de gènere a la regió a través de la instauració d’un entorn institucional, sociocultural, jurídic i econòmic favorable a l’equitat de gènere i a l’apoderament de les dones. Per aconseguir-ho, se seguiran 4 eixos estratègics: (1) promoció de l’economia de les dones, (2) exercici dels drets de les dones i accés a la governança, (3) millora de l’impacte de les intervencions a favor de l’equitat de gènere i (4) participació afectiva dels actors/actrius del projecte.El present projecte pretén, doncs, promoure el teixit i el moviment associatiu femení/i feminista de la regió de Kolda a través del recolzament d’ almenys 4.489 dones membres de la Plataforma Regional de Dones de Kolda per l’autonomització econòmica i el seu accés equitatiu i participació plena en l’economia que permeti la reducció de la feminització de la pobresa, així com la millora de les seves capacitats, l’al•legació dels seus drets i el reforç institucional de les seves organitzacions, per tal que les seves demandes puguin tenir incidència política a través de la seva participació en el pressupost participatiu. Aquesta actuació quedarà alhora emmarcada dins de l’aplicació a nivell regional de la política de gènere nacional, l’Estratègia Nacional per la Igualtat i l’Equitat de Gènere, l’instrument polític més important adoptat pel Senegal per garantir l’equitat de gènere entre el 2005 i el 2015. La contrapart encarregada d’executar el projecte serà l’Agència Regional de Desenvolupament de Kolda, una institució pública i descentralitzada de l’Estat senegalès la qual ha participat activament tant en la identificació com en la formulació del projecte. El projecte ha estat finançat per l’Ajuntament de Barcelona a la convocatòria de projectes de 2012 i la seva data d’inici és el desembre de 2012.
4- Millora de la seguretat alimentària de les famílies camperoles de la regió de Kolda – II Aquest projecte, de 18 mesos de durada, es desenvolupa en les col•lectivitats de Kéréwane, Niaming, Pota i Médina Yoro Foulah, al departament de Médina Yoro Foulah (MYF), regió de Kolda. Contribuirà a reduir la pobresa i la fam de la població rural mitjançant la consecució de l’objectiu específic de reforçar el dret a la seguretat alimentària i els ingressos d’ almenys 368 famílies camperoles augmentant la producció, transformació i venda dels productes hortícoles i de banana de 7 Grups d’Interès Econòmic (GIE). Per aconseguir-ho, es treballaran 4 eixos: (1) Enfortir les capacitats organitzatives, institucionals i de gestió de l’equip tècnic de PELLITAL, (2) reforçar les capacitats dels GIE beneficiaris en gestió i competències democràtiques, (3) augmentar la capacitat de producció dels perímetres amb criteris de sostenibilitat mediambiental, la disponibilitat i l’accés estable de la producció, i (4) augmentar les capacitats dels GIE a donar sortida al mercat als seus productes, tant transformats com frescos. Aquests resultats serviran per millorar les condicions de vida de la població meta de drets: les 368 famílies pertanyents als 7 GIE de Pata, Souriel, Wélia, Hamdallaye Samba Mbaye, Missirah, Ngoudourou i Médina Yoro Foulah. Per tal de realitzar-ho, es posaran a disposició equipaments hidràulics, insums de qualitat i biològics, coneixements que permetin gestionar els equips a través de comitès de gestió escollits democràticament, un sistema d’aprovisionament i de comercialització, la formació per efectuar certes reparacions, així com sensibilitzacions quan es requereixi. Els productors/es dediquen una part dels seus perímetres, d’entre 9 i 25 ha, al cultiu bananer i una altra al cultiu hortícola (pebrot, okra i jakhatu). Una part de la producció és venuda i una altra (20%) és dedicada a l’autoconsum. El departament de MYF es caracteritza per la seva pobresa, la feble infraestructura agrícola, les dificultats d’accés als insums i a la comercialització i evacuació dels productes, lligat al seu enclavament, entre d’altres. Els GIE són membres de PELLITAL, la contrapart local que treballarà estretament amb les col•lectivitats implicades, les quals s’apropiaran dels resultats i els consolidaran a través dels seus pressupostos en col•laboració amb altres socis financers. El projecte es posarà en marxa a través de mètodes participatius i la perspectiva de gènere i s’inscriu en les prioritats de l’Agència Regional de Desenvolupament de Kolda (ARD/K) amb qui s’ha consensuat. Té sinergies amb altres accions que ajuden a la seguretat alimentària a la regió finançats per l’ACCD, AECID, Agència Canadenca de Desenvolupament Internacional o UE, entre d’altres. El projecte ha estat finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a la convocatòria de projectes de 2012 i la seva data d’iinici és el febrer de 2013.