Avaluacions

AVALUACIONS -PROJECTES DE BOLÍVIA

Avaluació any 2013

Títol del projecte: Contribució a la Sobirania Alimentària de les comunitats indígenes de Pocoata – Bolívia

Projecte finançat per: Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament – AECID INFORME D’AVALUACIÓ

AVALUACIONS – PROJECTES D’EQUADOR

Avaluació any 2014

Títol del programa: Enfortiment del teixit associatiu de la UNORCAC: Donant suport a la implementació del seu pla estratègic

Programa finançat per: Ajuntament de Barcelona – Programa Barcelona Solidària

Data de la intervenció: 2010-2014

INFORME D’AVALUACIÓ

Avaluació any 2011

Títol del programa: Enfortiment socio-organitzatiu i productiu de l’Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag

Programa finançat per: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Data de la intervenció: novembre 2008– novembre 2010

INFORME D’AVALUACIÓ

Avaluació any 2010

Programa: MINGA CIUTADANA (2007-2010)

Programa finançat per: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Període que es realitza l’avaluació: Novembre 2009- Juny 2010

INFORME D’AVALUACIÓ

Avaluació any 2009

Títol del projecte: Foment de la sobirania alimentària de les comunitats indígenes de Cotacachi.

Lloc: Cotacachi, Equador

Sector: Sobirania alimentària

Projecte cofinançat per: Ajuntament de Barcelona “Programa Barcelona Solidària”

Suma total finançada a la UNORCAC: 51.000€.

Tipus d’Avaluació EX POST

Data de la intervenció: febrer 2008 – febrer 2009

Agent executor: UNORCAC

Organització acompanyant: Xarxa Consum Solidari

Població beneficiària: Comunitats indígenes del cantó Cotacachi

Data de l’avaluació febrer 2009

INFORME D’AVALUACIÓ

Avaluació any 2005

El present document recull tota la informació referent a l’estudi d’impacte de la cooperació internacional en un determinat període en la regió de Manduriacos, realitzat per l’organització no governamental catalana Xarxa de Consum Solidari, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’organització no governamental equatoriana Corporación Talleres del Gran Valle. Aquest estudi d’impacte forma part del conveni a tres anys subscrit el 22 de desembre de 2005 entre la XCS i l’ACCD.