Educació per al desenvolupament


Drets a l’Alimentació i consum crític des de la igualtat de gènere

[CASTELLANO ABAJO]

La creació de 4 video-càpsules que relacionen Dret a l’Alimentació i Drets de les Dones ha sigut realitzada en el marc del projecte d’Educació pel Desenvolupament (EpD) “Drets a l’Alimentació i consum crític  des de la igualtat de gènere”, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a la convocatòria de Projectes de 2017. L’Objectiu Específic del projecte és “difosos els principis i la situació del Dret a l’Alimentació al Sud des d’una perspectiva de gènere entre els agents educatius, de la cooperació, i món associatiu català”.

[CAST] La creación de 4 video-cápsulas que relaciona Derecho a la Alimentación y Derecho de las Mujeres ha sido realizada en el marco del proyecto de Educación para el Desarrollo (EpD) “Derecho a la alimentación y consumo crítico desde la igualdad de género”, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) en la convocatoria de proyectos de 2017. El objetivo específico de dicho proyecto es “difundidos los principios y la situación del derecho a la alimentación en el Sur desde una perspectiva de género entre los agentes educativos, de la cooperación y el mundo asociativo catalán”.

 


Estratègia educativa XCS

Estrategia de EpD XARXA 2015 - cat-page-001


Menjadors Escolars

La XCS gestiona projectes de consum crítics que implementa a menjadors escolars d’escoles públiques de la ciutat de Barcelona. En aquests, dona suport a escoles que volen fer una transició agroecològica de model de consum alimentari escolar actual cap a un model de consum més responsable i sostenible, i tenint en compte els principis de la sobirania alimentaria. Per això, es treballa amb les AFAS, els centres educatius, els monitors i monitores de menjador i els propis estudiants.