Presentació

Xarxa de Consum solidari

Qui som?

Xarxa de Consum Solidari és una organització autònoma política i financerament, basada en els seus associats/des actius/es en els que resideix la sobirania de l’organització exercida a través de la democràcia participativa. 

És part significativa d’un moviment social transformador en el consum, en el comerç i en la lluita feminista,  des d’una perspectiva de solidaritat internacional i de desenvolupament local, i constructora de discurs, consciència i pràctiques alternatives a l’actual model de desenvolupament generador de pobresa.

Missió

La nostra missió es contribuir a la mobilització política i l’apoderament popular davant de l’actual sistema capitalista i patriarcal generador d’explotació, opressió i depredador de l’ecosistema, així com la construcció d’altres móns possibles, especialment d’una altra forma de producció, comerç i consum a través:

  • Disseny i execució de projectes i programes de cooperació al desenvolupament.
  • La construcció d’un moviment social de transformació basat en la justicia global.
  • La creació d’alternatives comercials i de consum enteses com a part del moviment social de transformació.

Visió

Partim de la visió d’un model a canviar que impideix la contrucció d’un mon més just al nord i al sud i que impacta negativament en els sectors més vulnerables de tot el planeta.

Els nostres valors

Solidaritat Internacionalista

Respecte i integració en el medi ambient

Construcció de pensament crític

Compromís

Justicia social

El maneig constructiu dels conflictes

Democràcia participativa

Respecte a tots els drets humans.

Respecte a les minories.

Confiança

Equitat de gènere

Treball en cooperació i corresponsabilitat entre totes les actores implicades.

Diàleg obert

Transparència

Oposició a tot tipus de discriminació per raça, ètnia, religió, gènere i orientació sexual