PROJECTES EN EXECUCIÓ

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

EQUADOR

Projectes en execució al 2020

Foment del desenvolupament territorial sostenible amb identitat mitjançant la implementació del pla de salvaguardes del patrimoni cultural de l’agrobiodiversitat del cantó Cotacachi (Província d’Imbabura)

Socis locals: Unió d’Organitzacions Camperoles i Indígenes de Cotacachi (UNORCAC) i GAD Municipal de Cotacachi

Finançador: Diputació de Barcelona

Aquest projecte té per objectiu millorar les capacitats de les comunitats indígenes del cantó Cotacachi per incidir sobre el titulars d’obligacions (Municipio de Santa Ana de Cotacachi) en la defensa del dret a la conservació de la agrobiodiversitat i els coneixements tradicionals i pràctiques ancestrals vinculades, a través del desplegament d’algunes de les accions previstes en el Pla de Salvaguardes.

Aquest projecte s’ha continuat executant durant l’any 2020 amb les restriccions degudes a la pandèmia. Algunes de les activitats previstes a l’inici, van haver de ser anul·lades i aplaçades, sobretot aquelles que suposaven aglomeracions de persones i presencialitat, com per exemple les fires d’intercanvi de productes agrícoles. Totes les activitats que s’han pogut fer a distància o de manera virtual s’han continuat implementant.

Com a novetat, el soci institucional del projecte (Municipio de Santa Ana de Cotacachi) s’ha retirat del projecte per diferents motius. Aquest, ja ha tornat els fons que se li havien enviat i que havia d’executar per realitzar el Registre i diagnòstic de manifestacions patrimonials de la zona de Íntag, estudi que ja no es realitzarà en el marc d’aquest projecte. El fons retornats, s’han reformulat i s’han transferit a la UNORCAC, que els aprofitarà per implementar activitats a terreny.

Es preveu que aquest projecte finalitzi el mes de juny del 2021, tenint en compte l’allargament proposat pel finançador (període d’estat d’alarma a Espanya) i la pròrroga de tres mesos sol·licitada el mes de novembre del 2020.

Dones i nenes del Cantón Cotacachi (Imbabura, Equador) milloren l’exercici del seu dret a viure una vida lliure de violències

Soci local: Assemblea d’Unitat Cantonal de Cotacachi (AUCC)

Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Aquest projecte va dirigit a la promoció dels drets de les dones a una vida lliure de violències, concretament a les dones de l’àmbit rural i urbà de les quatre zones del cantó Cotacachi: Urbana, Andina, Íntag-Manduriacos i Golondrinas.

Les seves accions  han estat igualment afectades per les restriccions pròpies establertes per l’estat equatorià arrel de la declaració de pandèmia declarada el mes de març del 2019 però en cap cas les activitats del projecte s’han parat completament i s’han anat implementat totes aquelles que s’han pogut fer a distància o de manera virtual.

Durant l’any 2020 s’han mantingut varies reunions virtuals amb el soci local que han permès fer un seguiment de les activitats i l’adequació de les mateixes al nou context de pandèmia.

Es preveu que aquest projecte finalitzi el mes de juny del 2021, tenint en compte l’allargament proposat pel finançador (període d’estat d’alarma a Espanya) i la pròrroga de tres mesos sol·licitada el mes de Novembre del 2020.

Dones i nenes del Cantón Cotacachi milloren l’exercici del seu dret a viure una vida lliure de violències – Equador

Soci local: Assemblea d’Unitat Cantonal de Cotacachi (AUCC)

Finançador: Ajuntament de Sant Cugat

Aquest projecte representa un cofinançament del projecte finançat per l’ACCD i també compta com a soci local, amb l’AUCC. De la mateixa manera, el projecte va dirigit a la promoció dels drets de les dones a una vida lliure de violències, concretament a les dones de l’àmbit rural i urbà de les quatre zones del cantó Cotacachi: Urbana, Andina, Íntag-Manduriacos i Golondrinas. En concret, les accions d’aquest projecte han estat bàsicament formatives i s’han apostat per la formació i capacitació dels principals Titulars de drets (TD).

Durant l’any 2020 s’han mantingut varies reunions virtuals amb el soci local que han permès fer un seguiment de les activitats i l’adequació de les mateixes al nou context de pandèmia (des del mes de març, les capacitacions han tingut lloc en format virtual).

Es preveu que aquest projecte finalitzi el mes de març del 2021.

BOLIVIA

Projectes en execució al 2020

Sobirania alimentària i sostenibilitat ambiental en el Municipi de La Paz, Bolívia

Soci local: Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE)

Finançadors: Agència Asturiana de Cooperació al Desenvolupament

Aquest projecte, que va iniciar a finals de 2019, les i els titulars de drets que habiten l’àrea peri urbana del macro districte de Hampaturi i de la Serranía de las Ánimas (macro districte Sud), tots dos adscrits al Municipi de La Paz, conceben el territori com un espai multifuncional al qual és inherent l’organització soci cultural del territori (des d’un enfocament de desenvolupament territorial i sostenible); en aquests territoris es fa fonamental visibilitzar les seves diverses funcions amb la finalitat d’introduir la perspectiva de la Sobirania Alimentària de la ciutat i els seus voltants així com de la conservació del paisatge i de les fonts secundàries d’aigua del municipi, ampliant els recursos i millorant la capacitat de resiliència enfront de l’actual procés de canvi climàtic. Des d’aquesta perspectiva, la proposta treballarà amb les productores i els productors pagesos de sis comunitats del macro districte rural de Hampaturi i dos barris del macro districte Sud, amb la finalitat d’enfortir l’agricultura que es desenvolupa en aquestes zones mitjançant l’adopció d’eines que permetin una producció agroecològica sustentable. A més, s’instal·laran mòduls de recerca-acció en les dues zones del projecte amb els quals es facilitaran processos de capacitació. També s’articularan accions amb les juntes veïnals, la unitat educativa, les organitzacions de productores, consumidores i consumidors amb la finalitat de visibilitzar la importància d’aquestes zones rurals i peri urbanes en la planificació municipal, treballant per a la seva conservació.

SENEGAL

Projectes en execució al 2020

Apoderament de les dones de la regió de Kolda, Senegal, per avançar en la consolidació de la defensa, garantia i exercici dels seus drets humans.

Soci local: Agència Regional de Desenvolupament de Kolda (ARD/K)

Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

El programa, de 24 mesos de durada, vol contribuir a l’apoderament de les dones de la regió de Kolda per avançar en la consolidació de la defensa, garantia i exercici dels seus drets polítics, econòmics, socials, culturals i a una vida lliure de violències. Això es realitza mitjançant la promoció dels drets de les dones mitjançant el reforç del moviment associatiu i les associacions civils a través de 4 eixos: (1) creació d’una xarxa operacional capaç de defensar els drets i interessos de les dones, (2) promoció dels mecanismes d’accés a la informació jurídica, a l’acompanyament i a la visibilització de les violències de gènere, (3) reforç de l’autonomia econòmica de les dones per tal de millorar els ingressos familiars i garantir el seu protagonisme en la defensa dels seus drets, i (4) participació efectiva dels actors i actrius del programa.

Contribució als drets de les dones i a la governança democràtica de la ciutat de Dakar

Soci local: Associació de Juristes Senegaleses (AJS)

Finançador: Ajuntament de Barcelona

El projecte, de 24 mesos, vol contribuir als drets de les dones i a la  governança democràtica dels districtes de Dieuppeul-Derklé, Gueule Tapée-Fass-Colobane i Médina, de Dakar.

Per aconseguir-ho, se segueixen 4 eixos: (1) assegurada la participació efectiva dels actors/actrius del projecte, (2) millorades les capacitats de les administracions locals i membres de la societat civil en participació de les dones a la governança local, (3) promoguda la capacitació i sensibilització de la població en matèria de violències de gènere, drets de les dones i mecanismes de protecció, i (4) augmentada la capacitat de  incidència de les dones a les instàncies de decisió.

L’actuació queda alineada amb els principals documents estratègics del país, com ara el Pla Senegal Emergent (amb horitzó al 2035), l’Estratègia per l’Equitat i la Igualtat de Gènere (2016-2026) i el Programa Nacional de Desenvolupament.

La contrapart encarregada d’executar el programa és l’Associació de Juristes Senegaleses (AJS), una organització amb una llarga experiència en matèria de drets i apoderament de la dona, tant a través de nombroses accions d’incidència política com d’accions a peu de carrer, la qual han participat activament tant en la identificació com en la formulació del projecte.

Reforç de la governança metropolitana a la ciutat de Ziguinchor, Senegal

Soci local: Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor (ARD/Z)

Finançador: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Àrea Metropolitana de Barcelona

El projecte, d’una durada de 12 mesos, té com a objectiu general (OG) contribuir a la governabilitat al Senegal, a través del seu objectiu específic (OE) de garantir els drets municipals, així com la governança democràtica a la ciutat de Ziguinchor, al sud del Senegal. Aquest objectiu preveu fer-se mitjançant l’assoliment de tres (3) resultats:

R1: Reforçar les capacitats dels electes i la societat civil en processos de descentralització, política fiscal i governança multinivell

R2: Reforçar les capacitats dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Ziguinchor.

R3: Millorar l’entorn saludable mitjançant la gestió integral del cicle de l’aigua i la luita contra les pandèmies

El projecte es dirigeix a titulars d’obligacions (TO), els/les electes locals i agents municipals, i a titulars de responsabilitats (TR), les organitzacions de la societat civil, per tal que disposin dels instruments necessaris per exigir l’acompliment dels drets, i permetre la participació activa i efectiva de la ciutadania en els afers de l’administració local. Aquests TO i TR seran 126 persones de les quals 70 són dones.

La contrapart del projecte és l’Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor (ARDZ), el braç tècnic de les col·lectivitats locals, amb experiència en matèria d’implementació de polítiques públiques i cooperació al desenvolupament. L’ARDZ té experiència en la temàtica que aborda el projecte i a la zona geogràfica on es desenvoluparà i ha dut a terme projectes relacionats amb la promoció de la governabilitat democràtica a Ziguinchor conjuntament amb la XCS. L’Ajuntament de Ziguinchor és una entitat col.laboradora en el projecte. El projecte s’alinea amb les polítiques públiques del país com ara el Pla Senegal Emergent, el Programa de Recolzament a la governança al Senegal, l’Estratègia Nacional per la Igualtat i l’Equitat de Gènere, i finalment amb el Pla de Desenvolupament Comunal de la ciutat de Ziguinchor.

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

Projectes més destacats realitzats en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament:

Fem Plaça. Accions per garantir la sostenibilitat institucional, social i econòmica dels Mercats de Pagès

Finançador: Ajuntament de Barcelona – Subvencions d’Impuls Socioeconòmic del Territori

Els Mercats de Pagès organitzats per la Xarxa de Consum Solidari (XCS) es van iniciar al barri de la Rivera (Plaça San Agustí Vell) l’any 2007 amb l’objectiu de promoure el consum responsable de productes ecològics, de proximitat i de Km 0 a l’espai públic de Barcelona. L’èxit inicial de la proposta  i la bona rebuda per part de la ciutadania barcelonina de seguida va propiciar una ampliació progressiva del número de mercats i de les  periodicitats i actualment la XCS organitza 4 mercats setmanals als barris de l’Eixample Esquerra, Fort Pienc i Guinardó  i Sants. També, la XCS organitza 3 Mercadets (espais més petits i amb menys productores) de periodicitat setmanal a Ciutat Vella, Casal de Joves Queix i a l’Espai Veïnal Calàbria 66.

Aquest projecte de continuïtat, iniciat el mes de octubre del 2020, busca consolidar els Mercats de Pagès i Mercadets organitzats per la XCS i així garantir la sostenibilitat institucional, social i econòmica dels mateixos. Enguany ha estat un any marcat per les restriccions de la pandèmia del Covid 19, que també han afectat a les activitats dels Mercats, que en un primer moment van ser anul·lats per les institucions municipals. Arrel d’una forta campanya de promoció d’aquests espais per considerar-los serveis bàsics (igual que els supermercats), es van tornar a celebrar els Mercats de Pagès tenint en compte totes les mesures preventives necessàries per la cura de la salut dels participants.

Aquest projecte finalitza el proper mes de juny de 2021.

Consum Crític, sobirania alimentària i feminisme, nou paradigma Justícia Global

Finançador: Ajuntament de Barcelona –Justícia Global

Aquest projecte vol incidir en els moviments socials que treballen en l’àmbit del consum crític, el comerç just i la sobirania alimentària, les institucions públiques que en tenen obligacions en l’àmbit territorial de Barcelona i la ciutadania que exerceix un consum crític mitjançant la recerca, la formació, accions de sensibilització i mobilització ciutadana.

Algunes de les accions d’aquest projecte han hagut de ser repensades degut a les restriccions instaurades per la pandèmia del Covid 19, sobretot aquelles que es refereixen a les capacitacions dels monitors de menjadors que s’havien de dur a terme en alguns centres educatius de la ciutat de Barcelona. Aquestes activitats han estat reformulades i finalment es va decidir que els alumnes usuaris dels menjadors escolars fessin sortides pedagògiques per visitar iniciatives relacionades amb la sobirania alimentaria i el compostatge urbà, de manera que es poguessin respectar les mesures sanitàries.

Aquest projecte finalitza el proper mes de març de 2021.

Intercooperació i sobirania alimentaria en temps de la pandèmia del COVID19 (2005)

Finançador: Ajuntament de Barcelona – Reforç de l’ESS

Aquest projecte té per objectiu implementar accions per la promoció de la sobirania alimentaria mitjançant l’àmbit de la restauració feta amb productes del Mercats de Pagès. A la vegada, es pretén crear espais per promocionar espais de trobada veïnal, propicis per la reivindicació d’iniciatives de l’economia social i solidària a nivell de ciutat. El projecte, implementat conjuntament amb altres dues entitats (Remoure i Mescladís), incideix directament en la promoció de la sobirania alimentaria a la ciutat de Barcelona, així com la promoció d’espais de consum crític i responsable.

Enguany ha estat un any marcat per les restriccions de la pandèmia del Covid 19, que també han afectat a les activitats d’aquest projecte que es realitzen als Mercats, que en un primer moment van ser anul·lats per les institucions municipals. Arrel d’una forta campanya de promoció d’aquests espais per considerar-los serveis bàsics (igual que els supermercats), es van tornar a celebrar els Mercats de Pagès tenint en compte totes les mesures preventives necessàries per la cura de la salut dels participants. D’aquesta manera, es va poder implementar de nou “l’espai Tastem”, espai gastronòmic que ofereix tapes i degustacions fetes amb productes propis dels Mercats de Pagès.

Aquest projecte finalitza el proper mes de juny de 2021.