Apoderament de les dones de la regió de Kolda, Senegal, per avançar en la consolidació de la defensa, garantia i exercici dels seus drets humans.

Ubicació: Regió de Kolda, Casamance, Senegal

Pressupost total: 634.180,17 €

Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Durada: 24 mesos

Soci local: Agència Regional de Desenvolupament de Kolda (ARD/K)

Sectors d'actuació

Drets de les dones

Lluita contra les violències de gènere