SENEGAL


INFORME FINAL DE L’ESTUDI SOBRE VIOLÈNCIES DE GÈNERE A LA REGIÓ DE KOLDA, SENEGAL

RAPPORT FINAL ETUDE SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES DANS LA REGION DE KOLDA, SENEGAL


SENEGAL

La XCS porta 10 anys treballant al Senegal, a diverses regions. A Kolda la XCS ha treballat en projectes de sobirania alimentària i lluita contra les violències de gènere. A Ziguinchor, la XCS ha desenvolupat projectes de foment de l’emprenedoria femenina, la bona governança i els drets de les dones/lluita contra les violències de gènere. A Dakar, la XCS treballa tant a la zona urbana com periurbana en projectes de millora de la governança democràtica, la participació de les dones a la vida política i la garantia dels seus drets econòmics, socials i sexuals, així com la lluita contra les violències de gènere.