SENEGAL


INFORME FINAL DE L’ESTUDI SOBRE VIOLÈNCIES DE GÈNERE A LA REGIÓ DE KOLDA, SENEGAL

RAPPORT FINAL ETUDE SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES DANS LA REGION DE KOLDA, SENEGAL


La XCS porta 9 anys treballant al Senegal, a varies regions. A Kolda la XCS treballa en projectes de sobirania alimentària i lluita contra les violències de gènere. A Ziguinchor, la XCS desenvolupa projectes de foment de l’emprenedoria femenina, la bona governança i els drets de les dones. A Dakar, la XCS treballa tant a la zona urbana com periurbana en projectes de millora de la governança democràtica, la participació de les dones a la vida politica i la garantia dels seus drets econòmics, socials i sexuals.