Declaració de principis

 

La Xarxa de Consum Solidari (XCS) som una associació que des de l’any 1996 treballem a Catalunya en l’àmbit del comerç just i el consum responsable.

Des de la XCS partim d’una visió integral del comerç just que engloba tot el cicle d’un producte, des de la seva producció fins a la seva comercialització a casa nostra.

 

Defensem un comerç just amb una voluntat de transformació radical del sistema, que pagui un preu digne al productor/a, que respecti el medi ambient, els drets de les dones i que subministri aliments sans i adequats culturalment.

Considerem que els productors/es i els consumidors/es han de ser els que decideixin quins aliments produir. En definitiva, defensem el dret a la sobirania alimentària dels pobles enfront l’actual control de la cadena alimentària per part de les transnacionals agroalimentàries i les grans cadenes de distribució.

Des de la XCS treballem el comerç just i el consum responsable des de diferents àmbits com la cooperació al desenvolupament; la sensibilització i l’acció crítica; el turisme responsable; la comercialització de productes; i la venda en botigues i cooperatives ecològiques i de comerç just.

 

Cooperació al desenvolupament

Treballem amb organitzacions de dones, de petits productors/es i de camperols/es de països del sud acompanyant el seus processos de desenvolupament mitjançant projectes de cooperació. Treballem a Equador, Bolívia, Cuba, República Dominicana i Senegal en iniciatives de diversificació productiva, energies renovables, desenvolupament agroecològic i suport a processos participatius buscant sempre l’enfortiment de la capacitat d’autodeterminació de les seves organitzacions.

Sensibilització i acció crítica

Donar a conèixer els principis del comerç just, el consum crític i la sobirania alimentària és un dels objectius fonamentals de la nostra organització. A partir del treball de sensibilització volem fer paleses les injustícies del sistema i la necessitat de treballar per un comerç socialment just, ecològicament sostenible i nutricionalment sa. Exposicions, publicacions, guies didàctiques i organització de conferències són alguns dels instruments que utilitzem.

Importació i distribució de productes

Des de la XCS importem i comercialitzem productes d’alimentació i artesanies d’organitzacions del Sud. Els grups productors provenen de col•lectius compromesos amb la realitat del seu país, els quals prioritzen la producció per al mercat local. No importem productes que ja es produeixen aquí, amb uns components socials i ecològics equivalents, i ens basem en uns criteris de total transparència en el conjunt de la cadena comercial. Per aquest motiu, els nostres productes no els trobaràs a les grans cadenes comercials ni a les nostres botigues comercialitzem productes de transnacionals per moltes certificacions que hagin aconseguit.

Botigues i grups de consum ecològics i de comerç just

Els principis del comerç just i de l’agricultura ecològica també s’han d’aplicar a casa nostra. Per aquest motiu, promovem una xarxa de botigues i cooperatives de consumidors de productes ecològics i de comerç just, en base els circuits curts de comercialització i la presa de consciència del consumidor/a. A les nostres botigues pots trobar productes d’alimentació, artesanies, llibres i materials dels moviments socials catalans. En aquests moments, comptem amb punts de venda i grups de consum als districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sant Antoni, Hostrafrancs i Gràcia a Barcelona i a Collblanc a L’Hospitalet.

 

Estatuts

Estatuts PDF