Transparència

La transparència i la rendició de comptes son dos pilars fonamentals per Xarxa de Consum Solidari. Son aspectes que ens ajuden a conèixer nos millor i a millorar les nostres accions de desenvolupament  amb la confiança de sòcies, finançadors, beneficiaries i  entitats col.laboradores . Tots aquests actors son la base de la nostra feina diària i han d’estar informats i sentir-se partícips del funcionament, els resultats i la presa de decisions del conjunt de l’organització.

A continuació posem a la vostra disposició tots els documents legals i públics sobre la Xarxa de Consum Solidari.

Els podeu veure presentats per anys, fins l’actualitat.

Memòries anuals

2023

Segell

Avaluacions dels nostres projectes

Avaluació

Programa “Apoderament de les dones de la regió de Kolda (Senegal) per avançar en la consolidació de la defensa, garantia i exercici dels seus drets humans”

Avaluació

Projecte “Reactivar la economía popular y Reactivar la economía popular y solidaria impulsada por mujeres productoras, con enfoque de género y derechos humanos, en el cantón Cotacachi, Ecuador”

Avaluació

 Projecte “Prevenció i erradicació de la violència de gènere a la zona periurbana de Dakar, Senegal”