Junta Directiva i equip tècnic

Els òrgans de govern de l’associació són l’assemblea i la junta directiva.

 

L’ASSEMBLEA

1. L’assemblea general és l’òrgan màxim de representació i govern de Ia associació. Els seus membres formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en assemblea general legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’assemblea general, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

LA JUNTA DIRECTIVA

1. La junta directiva és l’òrgan de govern de l’associació i la dirigeix​​, administra i representa.

2. La junta directiva la integren com a mínim el president / a, el secretari / ària i el tresorer / a.

La Junta Directiva de la Xarxa de Consum Solidari està formada per:
President: Xavier Montagut Guix
Secretaria: Angels Cardona i Cardona
Tresorer: Francisco Javier Garcia de la Serrana
Vocals de Cooperació Internacional: Joana Domínguez i Natalia Riera.


EQUIP TÈCNIC

Equip Tècnic amb les funcions:
Comercial de comerç just: Yolanda Domínguez
Responsable d’administració i comptabilitat: Roser Navarro
Comunicació i Mercats de Pagès: Magdalena Wachowiak
Tècniques de projectes de cooperació internacional:
· Armonia Perez (Àfrica)
· Montse Ayats (América Llatina)
· Patricia Gonzàlez (América Llatina)
· Maria Bujons (expatriada al Senegal)


ORGANIGRAMA