Contribuir a la justícia de gènere a la regió de Dakar, Senegal

Ubicació: Regió de Dakar, Senegal

Pressupost total: 249.773,21 €

Finançador Ajuntament de Barcelona (Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional)

Durada: 24 mesos

Socis locals: L'Associació de Juristes Senegaleses (AJS)

Entitat agrupada: La Xixa Teatre

Sectors d'actuació

Enfortiment institucional

Drets de les dones