L'organització

En l’actualitat l’organització està formada per una junta directiva, un equip de 9 professionals i un conjunt de voluntaris distribuits per tot el territori de l’Estat Espanyol.

Treballem en els diferents àmbits contemplats a l’estratègia  de la organització definida per les assemblees de socies/s.

Xarxa de Consum Solidari forma part de la Federació Catalana d’ONGDs pel desenvolupament.

Declaració de principis

Apostem per una major cooperació política i econòmicaentre els diferents pobles i nacionalitats per al benefici mutu. Des d’aquesta perspectiva es pretén una cooperació entre els diferents pobles , perquè els seus interessos compartits a llarg termini són més valuosos que els seus interessos particulars a curt termini.

Ens oposem per naturalesa a qualsevol visió homogeneïtzadora i gerarquitzadora del món . Inclou doncs una visió decolonial i te en conta les cultures i les diferències entre elles. Des d’aquesta perspectiva apostem per un reconeixement de tots els pobles com a iguals, respectant i posant en valor la seva diversitat. 

Defensem una visió radicalment democràtica en que totes les persones i organitzacions son la base de les decisions que afecten la seva vida i el seu entorn.

Organigrama

Estratègia ambiental

Codi de conducta de la fede.cat

Estratègia de gènere

Adhesió al protocol d'assetjament de la xes

Estratègia d’EpJG

Estratègia de cooperació

Pla de voluntariat

Junta Directiva i equip tècnic

Els òrgans de govern de l’associació són l’assemblea i la junta directiva.

  1. La junta directiva és l’òrgan de govern de l’associació i la dirigeix​​, administra i representa.
  2. La junta directiva la integren com a mínim el president / a, el secretari / ària i el tresorer / a.

01

Assamblea general

L’assemblea general és l’òrgan màxim de representació i govern de Ia associació. Els seus membres formen part per dret propi i irrenunciable.

02

Membres de l'associació

Els membres de l’associació, reunits en assemblea general legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’assemblea.

03

Acords

Tots els membres queden subjectes als acords de l’assemblea general, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Equip tècnic

Responsable administrativa i financera

Roser Navarro

Logística i transport

Xavier García

Tècnica de projectes

Helena Soñén

Tècnica de projectes

Armonia Pérez

Tècnica de projectes

Montse Ayats

Expatriat a l'Equador

Denis Laporta

Expatriada al Senegal

Irene Polo