Accions d’ESS per afavorir l'autonomia soci financera de dones vulnerables de Tànger

Ubicació: Tànger

Pressupost total: 87.480,82 €

Finançador: Ajuntament de Barcelona (Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional)

Durada: 12 mesos

Soci local: 100 % Mamans

Entitat agrupada: La Xixa Teatre

Sectors d'actuació

Drets de les dones

Desenvolupament productiu

Enfortiment institucional