Senegal 12

Regió de Ziguinchor, Boutoupa-Camaracounda, Oulampane i Djinaky

Ubicació: Municipis de Boutoupa-Camaracounda, Oulampane i Djinaky (Regió de Ziguinchor) Senegal

Pressupost total: 717.506 €

Finançador AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)

Durada: 24 mesos

Entitat agrupada: La Xixa Teatre

Sectors d'actuació

Enfortiment institucional

Drets de les dones