Prevenció i erradicació de la violència de gènere a la zona periurbana de Dakar, Senegal

Ubicació: Regió de Dakar, Senegal

Pressupost total: 156.529,64 €

Finançador: Ajuntament de Barcelona (Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional)

Durada: 12 mesos

Soci local: Associació de Juristes Senegaleses

Sectors d'actuació

Drets de les dones

Lluita contra les violències de gènere