Reforç de la governança metropolitana a la ciutat de Ziguinchor, Senegal

Ubicació: Ciutat de Ziguinchor, Casamance, Senegal

Pressupost total: 76.534,13 €

Finançador: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Durada: 12 mesos

Soci local: Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor (ARD/Z)

Sectors d'actuació

Governança metropolitana

Democràcia participativa