Contribució als drets de les dones i a la governança democràtica de la ciutat de Dakar

Ubicació: Regió de Dakar, Senegal

Pressupost total: 145.700,72 €

Finançador: Ajuntament de Barcelona (Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional)

Durada: 12 mesos

Soci local: Associació de Juristes Senegaleses

Sectors d'actuació

Drets de les dones

Lluita contra les violències de gènere

Governança metropolitana