Millora de la governança local i la gestió municipal al districte de Médina, Dakar

Ubicació: Regió de Dakar, Senegal

Pressupost total: 86.225,93 €

Finançador: Ajuntament de Barcelona (Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional)

Durada: 12 mesos

Soci local: Réseau Siggil Jigéen

Sectors d'actuació

Drets de les dones

Apoderament econòmic